LOWARA / Atıksu tahliye sistemleri

Kanalizasyon sistemine doğal akışın sağlanamadığı yerlerde evsel sıvı atığın (tuvalet atıkları hariç) veya katı maddelerle dolu atık suyun toplanması için tasarlanmış prefabrike kompakt tahliye sistemidir. Evsel atık suların, daha yüksekteki veya kanalizasyon sistemine doğal akışın sağlanamadığı yerlerde bir kanalizasyon ana borusuna aktarılmasında ideal bir çözümdür.

Bodrum katına veya dışarıya gömülen pompalama istasyonu ön arıtmaya ihtiyaç duymaksızın evsel çıkış sularını (tuvalet atıkları dahil/hariç) toplar. MINIBOX bir pompa, MIDIBOX ve SINGLEBOX bir pompa, bir kumanda kutusu, bir flatör ve iç borulardan oluşur. DOUBLEBOX iki pompa içerecek şekilde tasarlanmış ve kumanda cihazları ve borularıyla donatılmıştır. MAXIBOX iki pompa içerecek şekilde tasarlanmış ve kumanda cihazları ve borularıyla donatılmıştır.

Ayrıca DEPURBOX Serisi, 91/271 numaralı EEC Direktifi doğrultusunda evsel atıksunun tahliyesine imkan veren kompakt bir aktif çamur arıtma sistemidir.

Sistem sayesinde atıksuyun; kanalizasyona veya yüzey sularına doğrudan deşarjına (152/99 sayılı kanun hükmünde kararname md. 5, fk. 3'e göre) ve isteğe bağlı olarak üçüncü bir arıtma sistemiyle birleştirilerek toprağa deşarjı (152/99 sayılı kanun hükmünde kararname md. 5, fk. 3'e göre) mümkündür.

UYGULAMALAR
Küçük askıda katıları içeren konutsal çıkış suyunun, yağmur suyunun ve evsel atık suyun pompalanması için uygundur.
Hizmet binalarındaki atık suların toplanarak pompalanması için uygundur.
Kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerlerde evsel atıksu bertarafı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Tank Hacmi
:
85 litre MINIBOX
110 litre MIDIBOX
230 litre SINGLEBOX
450 litre DOUBLEBOX
1200 litre MAXIBOX
1900 litre MAXIBOX
Pompa
:
Drenaj, atıksu ve parçalayıcı bıçaklı