GEL ARITMA / Şartlandırma Üniteleri

Kapalı devrelerde, ısıtma ve soğutma sistemlerinde dolaşım yaptırılan su; sık sık, kireçlenme, korozyon, boru hatlarında suyun donmasına bağlı kırılma-çatlama gibi problemlere neden olur. Bu problemleri önlemek ve çözmek için bazı özel ürünlerin suya karıştırılması gerekir. GEL, kapalı devre sistemler için geniş çeşitlilikte teknik ürünler üretmektedir.