GEL ARITMA / Paket Tip Atıksu Arıtma Sistemleri

ATIKSU ARITIMI İÇİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR SİSTEMLERİ

SBR (Sequencing Batch Reactor Systems for Wastewater Treatment)

SBR – "Ardışık Kesikli Reaktör Teknolojisi” basitliği ve düşük maliyeti sebebi ile evsel ve endüstriyel atıksu arıtma uygulamaları için kullanılmaktadır. Bu sistemde ön ve son çökeltme havuzlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Tüm sistemin eşit şekilde dolması ve deşarjı sayesinde işletmesi basit ve kontrollü olmaktadır. Bu sayede mekanik olarak borulama ve kontrol karmaşıklığı ortadan kalkarak, sürekli sistemlere göre az yer kaplamakta ve kapasite değişimlerini karşılayabilmesi sebebi ile tercih edilmektedir.

SBR sistemi, besleme, havalandırma, çöktürme (sedimantasyon) ve deşarj olmak üzere dört aşamadan meydana gelmektedir.

Döküman için lütfen tıklayınız...