LOWARA / Yangınla Mücadele sistemleri

GEN/GNN Serisi hidrofor setleri, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarında sprinkler için EN12845 ve yangın muslukları sistemleri için UNI10779 ile uyumlu olacak şekilde üretilmiştir. Hidrofor setinin tüm ana bileşenleri yukarıdaki standartlarla uyumlu olacak şekilde fabrikada bağlanır ve monte edilir.

Hidrofor setinin konfigürasyonu, standartta belirtilenler arasındaki yangın söndürme sistemi için seçilen tedarik tipiyle uyumlu olacak şekilde elektrikli ya da dizel motora takılan pompa sayısına ve elektrikli ya da dizel motora bağlıdır.

Lowara GEN/GNN serisi hidrofor setleri sistem gereksinimlerine ve ilk etkenlere göre yapılandırılır. Ayrıca bunlar fabrikada test edilir ve aşağıdakileri içerir:
Aynı hidrolik performans düzeyine sahip elektrikli bir motorla çalıştırılan bir ya da iki yatay veya dikey ana pompa.
Aynı hidrolik performans düzeyine sahip bir elektrikli ve bir dizel motorla çalıştırılan iki yatay ana pompa.
Bir dizel motorla çalıştırılan yatay ana pompa.

Hidrofor seti, aşağıdaki ana bileşenlerle üretilir ve tamamlanır:
Lowara e-SV serisi elektrikli jokey pompa (gerekiyorsa), otomatik modda bir elektrikli panel ile kontrol edilir.
Pilot pompa, tedarik basıncını yenilemek için otomatik olarak basınç şalteriyle çalıştırılır ve durdurulur.
Bu, ana pompaların çalışmasını ve ana alarmları etkinleştirmesini önler.
Her ana pompa için bir kontrol paneli.
Her ana pompa için basınç şalterleri (ilki arızalanırsa ikincisi pompanın çalıştırılması için izni yineler).

Pompa ünitesini standardın gerektirdiği gibi tamamlamak için GEN serisi hidrofor setlerine aşağıdaki aksesuarlar dahil edilebilir:

  • Emme hattı kiti.
  • Debi ölçer.
  • Alarm paneli.
  • Dizel motorlar için yedek parçalar.
  • Aksesuarlı besleme tankı (emme derinliği montajları için).
  • 24L diyaframlı tanklar.